Profil Pimpinan FUAD

Kabag Fakultas

Fungsinal Arsiparis

Fungsional Pengembangan Teknologi Pendidikan

Ka.Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Ka.Prodi Ilmu Hadits

Ka.Prodi Sejarah Peradaban Islam

Ka.Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam

Ka.Prodi Aqidah Filsafat Islam

Ka.Prodi Sosiologi Agama

Ka.Prodi S2 Aqidah Filsafat Islam