Fajriyani Arsya, S.Pd.I, M.A

Nama : Fajriyani Arsya, S.Pd.I, M.A
Pangkat/Gol : III/b
Jabatan : Asisten Ahli pada Mata Kuliah Ilmu al-Quran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Bukittinggi
Pendidikan : S2
Penelitian :
Buku :
Jurnal :
Data Pengabdian :
Prestasi :
Sertifikat Keahlian :

Leave a Reply