Kurikulum 2016 Filsafat Agama

NO Matakuliah Semester JUMLAH PERTEMUAN
1 102113-4.3.1.10.1-Akhlak 1 16
2 102471-4.3.1.08.2-Aplikasi Komputer 1 16
3 102116-4.3.1.04.3-Bahasa Arab  I 1 16
4 102119-4.3.1.10.2-Bahasa Inggris  I 1 16
5 102472-4.3.1.06.2-Filsafat Yunani Scolastic 1 16
6 102110-4.3.1.02.1-Ilmu Kalam 1 16
7 102473-4.3.1.07.2-Pengantar Ilmu Politik 1 16
8 102112-4.3.1.03.2-Pengantar Sosiologi 1 16
9 102474-4.3.1.09.5-Sejarah Kebudayaan Islam 1 16
10 102114-4.3.1.01.2-Ulumul Hadits 1 16
11 102115-4.3.1.05.2-Ulumul Qur’an 1 16
12 102510-4.3.3.11.2-Aliran Kepercayaan 3 16
13 102553-4.3.3.13.1-Antropologi Agama 3 16
14 102504-4.3.3.08.2-bahasa ingris II 3 16
15 102464-4.3.3.04.2-Etika Islam 3 16
16 102463-4.3.3.03.2-Filsafat Barat Modern 3 16
17 102461-4.3.3.01.2-Filsafat Islam di Timur 3 16
18 102465-4.3.3.05.2-Filsafat Sejarah dan Kebudayaan Islam 3 16
19 102809-4.3.1.11.1.02-Filsafat Umum 3 16
20 102503-4.3.3.07.2-pengantar ilmu sastra 3 16
21 102502-4.3.3.06.2-psikologi agama 3 16
22 102505-4.3.3.09.2-Sejarah Kebudayaan Islam 3 16
23 102462-4.3.3.02.2-Sosiologi Agama 3 16
24 102509-4.3.3.10.2-Tasauf Minangkabau 3 16
25 103512-45.04.15.3.02-Dialog Pemikiran Timur dan Barat 4 16
26 103517-45.04.21.3.02-Filsafat Abad Tengah 4 16
27 103516-45.04.20.3.02-Filsafat Alam 4 16
28 103514-45.04.18.3.02-Filsafat Nilai 4 16
29 103520-45.04.24.3.02-Filsafat Nusantara 4 16
30 103518-45.04.22.3.02-Filsafat Pasca  Ibnu Rusd 4 16
31 103510-45.04.13.3.02-Hadits dan Tafsir Filsafat 4 16
32 103519-45.04.23.3.02-Logika Modern 4 16
33 103513-45.04.16.3.01-Metodologi Penelitian 4 16
34 103511-45.04.14.3.02-Pemikiran Theologi Islam Modern 4 16
35 103515-45.04.19.3.02-Tafsir dan Hadits Kalam 4 16

Leave a Reply